พฤศจิกายน 25, 2020

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ทางโรงแรม โฮเทลเอ็มเชียงใหม่ ได้เดินทางไป บริจากสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ชุมชนบ้านเด่นสามัคคี ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่