Happy time

HAPPY TIME


STORY TALES

วันที่ 10 เมษายน 2563 ทางโรงแรมโฮเทลเอ็มเชียงใหม่ ได้จัดเตรียมน้ำดื่ม ผ้าขนหนู และของใช้จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ต่อสู้กับไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่ มอบให้กองอำนวยการควบคุมไฟป่า พื้นที่รอบพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) และ คลินิกสัตว์ป่า สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)