ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

รวมพลังน้ำใจเชียงใหม่ สู้ภัยน้ำท่วมอีสาน

ในนามโรงแรมโฮเทลเอ็มเชียงใหม่ นำโดย คุณพัฒพงษ์ ผาทอง พร้อมกับ House of Beauty โดยคุณนันท์ธิดา ผาทอง และ Libresse Thailand โดยคุณนลินภัสร กุลจิตรานันต์ ได้ร่วมบริจาคสิ่งของ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสานในโครงการ “รวมพลังน้ำใจ เชียงใหม่ สู้ภัยน้ำท่วมอีสาน” ในวันที่ 21 กันยายน 2562 ณ ลานประตูท่าแพ

บริจากสิ่งของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ทางโรงแรม โฮเทลเอ็มเชียงใหม่ ได้เดินทางไป บริจากสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ชุมชนบ้านเด่นสามัคคี ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โรงแรมโฮเทลเอ็มเชียงใหม่ ได้จัดเตรียมน้ำดื่ม ผ้าขนหนู และของใช้จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ต่อสู้กับไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 10 เมษายน 2563 ทางโรงแรมโฮเทลเอ็มเชียงใหม่ ได้จัดเตรียมน้ำดื่ม ผ้าขนหนู และของใช้จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ต่อสู้กับไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่ มอบให้กองอำนวยการควบคุมไฟป่า พื้นที่รอบพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) และ คลินิกสัตว์ป่า สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)