ห้องประชุม

ห้องประชุม

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

ห้องประชุม

สถานที่จัดประชุม ย่านใจกลางเมืองเชียงใหม่ ที่เป็นได้ทั้ง พื้นที่ห้องประชุม อบรม จัดสัมมนา เวิร์คช็อป จัดเลี้ยง ห้องสามารถจุผู้เข้าร่วมประชุมได้มากกว่า 40 ท่าน นอกจากห้องประชุมแล้วยังมีพื้นที่ Co-working space สำหรับระดมไอเดียสดใหม่ รองรับผู้ที่ต้องการทำงานเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ และการพบปะกับเพื่อนใหม่ๆ ให้บริการเป็นพื้นที่ทั้งแบบส่วนบุคคลและเป็นกลุ่มเพื่ออำนวยความสะดวก เพื่อดำเนินการประชุมหรือใช้พื้นที่เพื่อการเรียนรู้

“M Conference Centre”
รองรับการประชุมขนาดกลาง สูงสุด 40 ท่าน

“M Conference Boardroom”
รองรับการประชุมขนาดเล็ก สูงสุด 10 ท่าน

บริการที่มีค่าบริการนอกเหนือจากค่าบริการห้องประชุม กรุณาติดต่อสำรองห้องประชุมล่วงหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

Meeting Facilities Service

From 10-30 attendees

Parking space

ฟรี WiFi

Download Factsheet Here.